Lofzang

O God, ge zijt een god van het vuur
een god van het vuur en de vreugde
gij smelt onze namen in het leed
en gij geeft ons een andere toekomst
gij slaat ons als tranen in de  wind
en gij wast ons als zout in de bodem.

Wij zegenen uw naam op de aarde
als blinden de hitte van de zon
Gloria Patri.

Guillaume van der Graft
Bron: Gedichten, Amsterdam, Uitgeversmaatschappij Holland 1961