Luister God

Luister God,
naar het nederige gebed van onze vrienden, de dieren,
vooral voor de dieren die lijden;
voor allen die bejaagd worden, verloren zijn, gevlucht zijn,
angstig zijn of honger lijden;
voor allen die gedood moeten worden.

Wij smeken om Uw medelijden,
zoals we ook de handelaren vragen om een medelijdend hart,
zachte handen en vriendelijke woorden.
Maak ons tot echte dierenvrienden
om zo de zegeningen van Uw genade samen te delen.

Albert Schweitzer

Bron: Jan Brede, Earth Prayers, San Francisco, Harpers, 1991