Maria

Maria, een meisje nog,
ondanks haarzelf
en ondanks Jozef: aangeraakt
door een Woord uit den Hoge.
Dit zette haar leven in een ander licht.
Ja. Enkelvoudig.
En verder bewaart zij alles in haar hart.

Maria, jonge vrouw in barensnood
met Jozef onderweg.
Het wordt een weg van vertrouwen.
Haar ja blijft enkelvoudig.
En als de wijzen zijn gekomen
bewaart zij alles in haar hart.

Maria, moeder van deze zoon,
wie is hij toch?
Op de bruiloft in Kana geeft zij hem een wenk
zoals moeders kunnen doen.
Maar hij gaat haar voor
en zij houdt hem niet tegen op zijn weg.
Een weg van strijd en overgave.

Maria, Moeder van de levenden,
ze staat onder het kruis, deze Moeder van Smarten,
teder en opstandig:
haar zoon – Gods Zoon?
Ze gaat de weg van de leerling,
want deze dood heeft niet het laatste woord:
zij is gezegend om anderen tot zegen te zijn.

Leonie van Straaten
Bron: Op weg naar Kerstmis 2011, Berne Media