Ogentroost

Een vorst die in de grond zijn woning heeft,
breekt naar buiten, breekt de zwarte zerk
van het asfalt, breekt zich wit een weg,
koud aan de macht in ieder perk –
de kleine bloemen van de winter,
troost voor de ogen, machtigen te sterk.

Jaap Zijlstra