Ook de kleine dingen…..

De tuinen, de perken,
bewijzen Gods werken.
De roos, in haar uitbundigheid,
is teken van Zijn kundigheid.
De bomen, de bloemen,
de bijen die zoemen,
de koerende duiven,
seringen die wuiven,
de eenden die kwaken
zij prijzen hun Maker.
De lammetjes springen,
de vogels bezingen
van louter genot
de schepping van God.
En wat te denken van de hyacint,
die in het bollenveld een plekje vindt!

Maar kijk óók naar de kleine dingen,
die zich niet zo naar voren dringen:
Zie eens die vieze vuilnishoop,
waar bloemenzaad naar binnenkroop,
dat door de wind werd weggeblazen.
Je kunt je zelfs dáár blij verbazen,
wanneer de bloemen welig tieren
en heel die vuilnishoop versieren!

Wie ‘t kleine wonder leert waarderen,
gaat héél bewust Gods schepping eren!

Jelly Verwaal
Bron: www.gedichtensite.nl