Paradijslijke vruchten van Dorothea

Dorothea van Caesarea is de beschermheilige van bloembindsters en hoveniers geworden. Zij stierf omstreeks 305 en is een typisch vroeg-christelijke martelaar. Op haar gedenkdag op 6 februari bloeien (in Nederland) sneeuwklokjes, paarse dovenetel en winterakoniet.

Mandje met rozen en appels

Een rechter spreekt het doodsvonnis over haar uit. Zijn secretaris vraagt aan Dorothea om hem de vruchten uit het paradijs te sturen. Het is februari, winter. Bij het schavot verschijnt een jongetje in een jasje bezaaid met fonkelende sterren en met een mand vol rozen en appels. Dorothea vraagt hem dat mandje met rozen en appels te brengen naar de secretaris van de rechter die haar veroordeelde.

Dorothea met mandje (links op de afbeelding) en jongetje (rechts)

Winstwaarschuwing

Bij alle legenden over heiligen past een “winstwaarschuwing”. Wij denken immers van onszelf dat wij nuchtere mensen zijn, moderne, rationele en verlichte denkers. Zulke verhalen zijn aan ons niet meer besteed.

Inderdaad, deze successtory’s over mensen die heilig genoemd werden, met hun wonder- en heldenverhalen, zijn geen garantie voor onze toekomst. Ons geluk hangt ervan af of we hun levensverhalen kunnen omvormen tot een vruchtbare voedingsbodem voor ons bestaan.

Heiligenverhalen zijn vol symboliek. Het verhaal wil iets bij ons teweeg brengen. In hun levensbeschrijving ligt betekenis besloten. Als je goed kijkt, krijg je steeds iets meer te zien.

Zo zijn er talloze impliciete verwijzingen naar bijbelteksten. Bij Dorothea zijn dat de vruchten van het paradijs en de vrucht van haar geloofsvertrouwen. Duivelse verleidingen zijn nooit ver weg en het lijden maakt steeds deel uit van gelovig leven: geluk toont zich pas echt in nood en wanhoop. Bovenal is er de droom van een hemels en aards paradijs waarin de liefde (rozen) en de vruchten (appels) rijkelijk worden gedeeld en sterren stralen. De situatie waarin een mens een heilige kan worden ook vandaag nog een vindplaats van bemoediging, troost en hoop in tijden van verdrukking en ontmenselijking.

Eigentijdse heiligen zijn er nog steeds, als je er oog voor hebt. Maak eens een lijstje voor jezelf, van mensen die bemoedigen en inspireren en getuigen van hoop en levensmoed.

Dorothy Stang (1931-2005)

Dorothy Stang was een Amerikaanse religieuze, die was aangesloten bij de zusters van Notre Dame de Namur. In Brazilië zette zij zich in voor de arme boeren en het behoud van het regenwoud, de longen van onze planeet. Zij werd om die inzet op 12 februari 2005 vermoord. In dezelfde week dat de gedachtenis wordt gevierd van haar vroege naamgenoot Dorothea van Caesarea kunnen we haar vanaf nu niet meer vergeten. We krijgen het belang van gedenken als het ware op een presenteerblaadje aangereikt. Zie Dorothy Stang

Tekst en foto’s Tini Brugge