Patrick van Ierland

De naam van Sint Patrick is wijd verbreid geraakt, tot in Amerika en Australië aan toe. Zijn gedachtenis wordt gevierd op 17 maart en is een uitbundige feestdag. Hij wordt wel de apostel van Ierland genoemd en is mede bekend om zijn klavertje drie. Op zijn dag staat gewoonlijk de klaver in bloei.

Klavertje drie als aanschouwelijk beeld van Drie-eenheid

Patrick, die leefde van ca. 385-461, vertrok in 432 naar Ierland als missionaris. Hij had zijn opleiding genoten in Rome en in het door Martinus gestichte klooster in Tours (Frankrijk). Men herinnert zich nog steeds zijn aanschouwelijke, beeldende onderwijs. Zo legt hij aan de hand van een eenvoudig klaverblad het geheim uit van de christelijke leer van de “Drie-eenheid”. De ene God toont zich aan de mensen in drievoud, als Vader, als Zoon en als heilige Geest, zoals ook het klaverblad: je ziet drie verschillende bladeren, maar ze zijn verenigd in één steel.

Zondag Trinitatis

Op de zondag na Pinksteren wordt het wonder van de triniteit gevierd. Met de verwelkoming van de Geest, in de traditie van Lucas en Handelingen op de Pinksterdag, kun je van een goddelijke drievuldigheid spreken. Het gaat om het geheim van goddelijke aanwezigheid: de God die in het bevrijdende en troostende verhaal van mensen onderweg zich tekens opnieuw laat zien. Het begrip triniteit komt niet in de Bijbel voor en kreeg pas na enkele eeuwen ingang in het christelijke denken. Wel is de drieslag bekend: de bijbelse opdracht om mensen te dopen of onder te dompelen in water en Geest, bij het noemen van de Naam van de Drie-enige: Vader, Zoon en heilige Geest (Matteüs 28). Maar denk ook eens aan Mozes, toen hij wilde weten wie God was en te horen kreeg: ‘Ik ben de God van je vaderen, van Abraham, Izaäk en Jacob’. En later hoorde hij die onuitsprekelijke Naam JHWH in drievoud: die er was, die er is, en die er zal zijn (Exodus).

Het alledaagse klaverblad kan je doen stilstaan bij een diepere betekenis. De V-vormen in het blad associeerde men in ons land wel met drie V’s: “Voer voor Vee”. Het klaverblad, met St Patrick in gedachtenis, is het symbool van Ierland geworden en in de Ierse vlag terug te zien.

Afbeelding klaverblad (zie ook wikipedia voor St Patrick)

Laat het opnieuw een voorbeeld zijn waarbij het alledaagse met het allergoddelijkste wordt verbonden … om bij stil te staan.

Tekst en foto’s Tini Brugge