Pinksteren

Pinksteren gaat over de uitstorting van de Heilige Geest. De Heilige Geest daalde neer uit de hemel om de discipelen te helpen. Op Hemelvaart liet Jezus de discipelen achter (na de veertig dagen dat hij hen wijsheid meegaf) en op Pinksteren kwam hij zijn belofte na dat de Heilige Geest zou komen om hen verder te leiden.