Toereikend licht

Toereikend licht dat in de nacht
mensen op weg doet gaan
een stralende ster geeft richting aan,
schijnt op de kribbe, vindt het kind
dat lacht in jou en mij
toetssteen waar begin begint.

Langs wolken laten engelen horen:
‘Liefde in een stal geboren.’

Jeanette van Osselen