Uit één stuk

Levende God,
leer ons opzien en omzien naar U,
dat dan het onechte van ons afvalt
en we zicht krijgen
op uw mensen in nood.
U wilt ons eenvoudig,
letterlijk ‘uit één stuk’.
Zó mogen we logeren
in uw tent en wonen
op uw heilige berg.
In het hier en nu
van ons alledaagse leven.

Jurjen Beumer
Bron: Recht uit het hart. Gebeden, gedachten, gedichten.