Uw nabijheid

Eeuwig goede God,

Wij danken u voor uw nabijheid in ons leven.
Wij bidden dat uw licht ons wakker maakt,
dat wij uw goedheid, uw wondere geestkracht,
niet grijpen maar begrijpen.
Dat wij bewogen worden door het kind
dat onder ons wil zijn
in vrede.
Dat wij waardig leven in zijn naam.

Amen 

Jeanette van Osselen