Vernieuwend samenleven in diversiteit

Ik wist het niet, maar korstmossen zijn bijzondere samenlevingsvormen van algen en schimmels. Als korstmossen trekken die twee verschillende organismen met elkaar op, tot wederzijds voordeel. Er bestaan duizenden soorten en velen daarvan komen voor op natuursteen. Door gebruik van beton (goedkoop en makkelijk) verdwijnen er soorten. Hergebruik van natuursteen zou dat kunnen voorkomen.

Als er van een soort zich geen nieuw leven vormt, sterft deze soort uit en wordt het leven eentoniger. De korstmos is een metafoor: nieuw leven. Was dat niet de kernboodschap van Pasen? En samenleven in diversiteit, is dat niet het hart van Pinksteren?

Och, je kunt er een hekel aan hebben in je tuin, maar de haagwinde groeide zomaar naast de korstmos tussen de stenen. Kortom: overal vind je grote verscheidenheid van leven dat zich iedere keer vernieuwt en samenleeft.

Van dat leven zijn wij mensen deel; vernieuwend en divers samen. Het is dus mogelijk: nieuw leven, in diversiteit samen optrekkend, iets voor elkaar betekenend.

ds. Gerard Nieuwburg