Vieren rondom de zon

Vooraf

Nodig mensen uit om een lijstje te maken van de activiteiten en apparaten waarbij fossiele energie gebruikt wordt (zonne-energie opgeslagen in olie, gas, hout, steenkool etc.)
Help elkaar daarbij.

Maak een “zon” door bijvoorbeeld een aardbol van natuurlijk takken materiaal vol te steken met gele strobloemen of andere gele bloemen (in steekbuisjes) afhankelijk van het seizoen. In de zomer kunnen dat zonnebloemen zijn.

Welkom

We leven op deze aarde onder dezelfde zon,
die trouw haar licht dag na dag over ons laat opgaan.

Zon: licht om het duister in ons bestaan te verlichten.

Licht van uw Licht,
schenk ons ogen voor dit licht.
waakzaamheid  en oog voor duurzaamheid.
Leer ons luisteren naar Uw Woord dat leven schenkt.

Kyrie

Ontferm U
over onze wereldwijde verspilling van fossiele brandstoffen.

Ontferm U
over ons land, de plaats waar we wonen,
waar we wind vervangen door wasdrogers,
de auto als paraplu gebruiken,
verlichtte kassen, steden en industrieterreinen het duister oranje kleuren.

Ontferm U
over onze leefstijl,
energieverslindend,
ten koste van anderen

Gloria/loflied 

Een aantal mogelijkheden:
De hemel roemt de Heer” (psalm 19)
Zonnelied van Franciscus van Assisi

Lezing

Een aantal mogelijkheden:
Jesaja 60 vers 18-22
Johannes 1 vers 1-9

Overweging

Een korte overweging of een meditatieve tekst rond de woorden zon-licht-energie-duurzaamheid. De zon is de grote energiebron van de aarde. De groene planten kunnen zonne-energie omzetten in voedsel voor dieren en mensen. Het is goed om te bedenken dat fossiele energie in wezen vastgelegde zonne-energie is. We weten nu dat we die nog maar in zeer geringe mate moeten gebruiken. We kunnen beter de energie van de zon rechtstreeks gebruiken.

Lied 

Een aantal mogelijkheden:
Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht (Gezang 834 Liedboek, 2019, Gezang 538, Gezangen voor Liturgie)
Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon (Gezang 220, Liedboek 2019)

Voorbeden 

Het gebed ‘Zon van gerechtigheid’ is een mogelijkheid. Dit gebed is te vinden onder ‘vieren, gebeden’.

Delen 

In het delen van de overvloed die de aarde door de kracht van de zon ons schenkt is een ritueel dat de viering extra dimensie geeft. Hierin komen een aantal dingen samen: de verbinding met de zon en de aarde, de bewustwording van de gulheid van de aarde, de verbinding met elkaar door te delen. In een begeleidende tekst kan ook de verbinding naar de fossiele energie gelegd worden. Fossiele energie is immers vastgelegde zonne-energie.

Voor het delen kan bijvoorbeeld brood met zonnepitten gebruikt worden.

Laat dit brood ons inspireren om in verbondenheid met U te werken aan een aarde met een rechtvaardig beheer van fossiele energie en een duurzame ontwikkeling van groene stroom.

Collecte

De collecte kan gehouden worden voor een project waarin duurzame energie/stroom centraal staat.

Zending

Zonnebloem,  beeld van de zon
verwijzing naar uw Licht.
Herinner ons het  Licht
dat leven schenkt
duisternis doorbreekt
in den beginne
nu en in de toekomst.

Geef ons een juiste kijk op onze keuzes in het heden
En de duurzaamheid daarvan voor de toekomst.