Vruchten uit het voedselbos

De aanleg van een voedselbos is in. Men plant er bomen die nutsbomen zijn en vruchten dragen, zoals noten en fruit. Vanouds waren er boomgaarden in kloostertuinen. De zusters Norbertinessen in Oosterhout plantten onlangs een wijngaard aan van enkele hectares. Vrijwilligers van de pomeologische vereniging in Noord-Holland dragen zorg voor een appelboomgaard met oude rassen bij het klooster van de Abdij van Egmond.

Zegen over de eerste oogst

6 augustus is een belangrijk feest in de traditie van de oosters-orthodoxe kerken. Men neemt op deze dag de eerste vruchten van de oogst mee naar de kerk om ze te laten zegenen. In Griekenland zijn het de eerste druiven, in Nederland (bijvoorbeeld) de eerste appels.

Het is het feest van “de verheerlijking van Jezus op de berg” ofwel van “de gedaanteverandering van de Heer”. Het feest herinnert aan het verhaal waarin Jezus voor een kort moment in wit goddelijk licht verschijnt met de profeten Mozes en Elia. Het is te vinden in Marcus 9, en de parallelle verhalen in Matteüs en Lucas.

appels onder aan de berg

Bron

Zie de website inspiratie-tuinen ook voor ideeën voor de aanleg van een tuin met betekenis.

Tekst en foto’s Tini Brugge