Waterbronnen

Een zorgvuldige omgang met water is tegenwoordig meer nodig dan ooit. Zuinig gebruik van water, maar ook het beschikbaar maken van water voor de grond en voor de dieren. Bijvoorbeeld door regenwater op te vangen. En boerderijen hadden vaak hun eigen waterput om water uit te putten. Jezus ontmoette een vrouw bij een waterput en zij vond ‘levend’ water, haar Levensbron.

Bij de foto’s: De waterbron op de Adelbertakker in Egmond en de waterput in de binnentuin van de Franciscanen in Megen

Bernardus van Clairvaux

Water herinnert aan de middeleeuwer Bernardus van Clairvaux (ca. 1090 -1153) die op 20 augustus herdacht wordt. Hij was monnik in het Franse klooster Citeaux waar de cisterciënzer orde ontstond. Deze orde, in feite een kloosterorde volgens eenvoudiger en strengere regels, splitste zich af van de benedictijner kloosterorde. De orde bouwde haar kloosters laaggelegen, daar waar men een waterbron, een ‘cisterne’, kon vinden. De orde dankt daaraan haar naam. Zie voor het belang van waterputten ook Genesis 26, 18-22.

Bernardus werd de grote hervormer van de cisterciënzen en hij werd later abt van het klooster in Clairvaux. Hij wordt wel ‘honingzoete leraar’ genoemd en soms afgebeeld met bijenkorf en een zwerm bijen. Honing symboliseert het goede, zoals het leven bedoeld is. Beeld van zegen: een land van ‘melk en honing’ betekent voorspoed en vruchtbaarheid (Exodus 3,8).

Laaggelegen bron

De naam van de cisterciënzer orde verwijst naar het woord ‘cisterne’, Latijn voor bron, een ondergronds waterbekken. De cisterciënzers vestigden hun kloosters meestal op een laaggelegen plaats, waar water te vinden was. Anders dan de benedictijnen, hun kloosters zijn hoger gelegen. Cisterciënzers zochten opnieuw naar de Bron van hun leven.

In Nederland is de nieuw gebouwde cisterziënzer abdij Koningsoord in Oosterbeek bij Arnhem, een gemeenschap van vrouwen, één van de groene kloosters die in deze traditie staat. Het gaat om trappistinnen, een orde die veel nadruk op eenvoud legt. De oude waterbron die op het terrein te vinden was heeft een plek gekregen in de nieuwe pandhoftuin, de waterpomp herinnert aan dit verleden. In de Tweede Wereldoorlog werd de put gebruikt als waterbron voor de omgeving. Meer weten over de bezieling en praktijk van deze zusters? Zie Koningsoord.org

Foto: De oude waterbron van de zusters trappistinnen in Oosterbeek

Zet eens wat drinkschalen neer voor de vogels. Besproei de grond alleen ‘s ochtends vroeg óf laat op de dag, zodat niet teveel water nodeloos verdampt. Of richt een tuintje in rondom een centrale waterplaats.

Bronnen heiligen.net en inspiratie-tuinen

Tekst en foto’s Tini Brugge