We moeten de wereld veranderen

Zo lopen er dan een man en een vrouw over straat.
Hij leert haar Nederlands.
‘We moeten de wereld veranderen’, zegt hij.
En zij herhaalt het.
‘We moeten de wereld veranderen’, zegt zij.

Wij lopen door, glimlachend.
Een tegemoetkomend fietser grijnst terug en knipoogt naar ons.
Want het is al gebeurd.

Hedi Hegeman