Week van de poëzie

Zeg het met een gedicht

De laatste donderdag van de maand januari is het Gedichtendag in Nederland en Vlaanderen. Het is het begin van de Week van de Poëzie. Elk jaar heeft een eigen thema. Lokaal kan hierbij worden aangesloten met het voorlezen van geliefde bestaande gedichten of met het stimuleren van gedichten van eigen makelij. Ga er eens naar op zoek!

De sterfdag van dichter Martinus Nijhoff (26 januari 1953) is sinds het jaar 2000 de startdatum voor de poëzieweek. Allerlei activiteiten worden ontplooid om de zeggingskracht van gedichten te laten klinken (zie www.poezieweek.com). Deze week is hét moment om stads- en dorpsdichters te kiezen en, om de vier jaar, een dichter des Vaderlands.


Martinus Nijhoff

Markante gedichten over de natuur en een religieus levensbesef vind je bijvoorbeeld bij Martinus Nijhoff of Ida Gerhard. Hieronder van beiden een gedicht over licht, kleur en donker. Ze behoren tot de meest geliefde gedichten.

Het licht, Gods witte licht, breekt zich in kleuren:
kleuren zijn daden van het licht dat breekt.

Het leven breekt zich in het bont gebeuren,

en mijn ziel breekt zich als ze woorden spreekt.

Slechts die zich sterven laat, kan ’t leven beuren

(…)

ziel die zichzelve brak in liefde en woorden:

dit zijn de daden waar ik mens voor was.

(Gedicht Het licht, in: Verzamelde gedichten, 1963, Martinus Nijhoff)

Ida Gerhardt

Over de eerbied I

Gij moet het eenzaam laten

het zaad dat ligt te slapen

en dat al kiem gaat maken

Dit eerstelingsbewegen

van leven binnen leven

vermijd te genaken.

Laat het stil zijn in zijn waarde,

zaad in de donkere aarde;

zaad in de donkere aarde.

En het zal groen ontwaken

(Ida Gerhardt, Verzamelde gedichten, 1905 – 1997)

Laat de verbeelding het te zeggen hebben!