Wereld Natuurdag

Geborduurd wandkleed: de Schepping

De internationale handel in bedreigde dier- en plantensoorten die in het wild leven, was aanleiding voor de Verenigde Naties om 3 maart uit te roepen tot Wereld Natuurdag. Men besloot daartoe in 2013 bij de ondertekening van het Verdrag dat de bewustwording en bescherming van deze wilde soorten moet ondersteunen en reguleren.

Aandacht voor de kwetsbaarheid van soorten, maar ook hun schoonheid, en eerbied en verwondering zijn thema’s die aanleiding kunnen zijn om stil te staan en/of juist in actie te komen. Want gaan inkeer en naar buiten treden niet juist hand in hand?

Volop te doen in de natuur

Zie verder: deze website Vierdeschepping.nl voor nog andere natuuractiedagen.

Zo is er naast deze dag voor de wilde natuur de Wereld Natuurbeschermings Dag, door de Verenigde Naties uitgeroepen op 28 juli. Deze dag is bedoeld om aandacht te vragen voor het belang van de natuur als onze leefomgeving en de bescherming ervan. We zijn als soort immers afhankelijk van natuur en leefomgeving. Sterker, we zijn er zelf (onder)deel van.

Ook dichtbij huis is er de provinciale Natuurwerkdag, met activiteiten en klussen aan het Landschap, het hele jaar door, waarvoor aandacht wordt gevraagd op de eerste vrijdag en zaterdag in november.

Bron: tekst mede ontleend aan genoemd websites, met foto’s van Tini Brugge

De Schepping: Wonderlijk schoon en biodivers …