Werelddierendag

Dieren horen erbij als broer en zus

Sinds 1931 staat de sterfdag van Franciscus van Assisi in het teken van Werelddierendag. In 1979 werd Franciscus de beschermheilige van ecologen en milieubeschermers vanwege zijn intieme verbondenheid met de gehele schepping.

Dieren horen erbij als broers en zussen. Over Franciscus worden veel verhalen verteld waaruit zijn relatie tot dieren tot de verbeelding spreekt. Zie verder deze website, 4 oktober Franciscus van Assisi.

Op Werelddierendag staan we stil bij de plaats die dieren in onze samenleving innemen. In het bijzonder wordt aandacht gevraagd voor dierenrechten. Ook wordt steeds duidelijker dat ook dieren in hun bestaan bedreigd worden wanneer de ecosystemen waarin zij leven bedreigd worden.

Een trouwe ezel, een trotse pauw, en een kip die tevreden scharrelt?

Genoeg om ons op te bezinnen: hoe kijken wij naar dieren in onze leefomgeving, waar staan wijzelf?

Voor andere speciale dagen door het jaar zie bijvoorbeeld de jaarkalender van A tot Z. Op welke dag sta jij stil?

Tekst en foto’s Tini Brugge