Wereldgebedsdag voor de schepping


Op 1 september is het Wereldgebedsdag “voor de schepping”. Het is tevens het begin van de zogenaamde scheppingsperiode, die ongeveer 6 weken duurt, van de eerste zondag in september tot de tweede zondag van oktober. In deze periode wordt in kerken extra aandacht geschonken aan de aarde en het milieu. Alle Europese kerken, zowel de protestantse als de rooms-katholieke en oosters-orthodoxe kerken, hebben zich dit tot doel gesteld, samen met de Wereldraad van Kerken (in Genève).

Zorg om de aarde

Schikkingen Hanneke Maassen

Gebedsvorm die de aarde omvat

In 2015 verschijnt van de hand van paus Franciscus de zeer bekend geworden pauselijke encycliek ‘Laudato si’, prijst Hem, of geprezen zijt Gij … Het zijn de eerste woorden van het Zonnelied, de Lofzang op de schepping van Franciscus van Assisi. De paus roept in dit herderlijk schrijven op tot zorg voor de aarde, het is immers ons gemeenschappelijk huis. Onlangs verscheen daarop een vervolg, ‘Laudate Deum’, Looft God, waarin de urgentie nog meer wordt onderstreept. Zie verder de activiteiten van de Laudato Si Alliantie Nederland.

In datzelfde jaar roept paus Franciscus op tot een jaarlijks terugkerende Wereldgebedsdag waarop de zorg voor de aarde aparte aandacht krijgt. Hij volgt daarmee de oosters-orthodoxe Kerken na, die dit gebruik of ritueel al sinds 1989 vormgeven.

wereldbol
Aarde / Zonnebloem

Bronnen

Laudato Si

Raad van Kerken

Tekst en foto’s Tini Brugge