Wereldmilieudag

Kijk om je heen

“Verbeter de wereld, begin bij jezelf” en “Denk globaal en handel lokaal”, zijn motto’s die al jaren te horen zijn. Kunnen we praktische wijsheid en serieuze verandering van onze huidige leefwijze combineren, op zo’n manier dat we er moed en inspiratie van krijgen? Zo, dat de kwetsbare aarde leefbaar blijft voor de toekomst en natuur en milieu bronnen blijven van draagkracht en vreugde?

Tot lof van God … De aarde is ons gemeenschappelijk huis om met eerbied en respect tegemoet te treden. Kijk om je heen wat nodig is.

wereldbol

De Wereldmilieudag op 5 juni is een initiatief van de Verenigde Naties. Men vraagt om wereldwijd aandacht te geven aan de zorg voor de aarde. Programma’s van de Verenigde Naties (UNEP, United Nations Environmental Program) zijn daarop gericht. Zo is er aandacht voor het tegengaan van droogte, klimaatverandering en vervuiling. Thema’s die onze macht als individuen te boven gaan. Maar er samen mee bezig zijn en kleine stapjes doen, zal uiteindelijk toch gewicht in de schaal leggen.

Sluit je aan

In Nederland zijn heel veel groepen actief: van ‘Laudato Si’ tot Groene Kerken en ‘Christian Climate Action’. Sluit je lokaal aan en doe mee. Elke kleine bijdrage helpt en stimuleert anderen weer om mee te doen. Ook zijn goede doelen organisaties actief, zoals Kerk in Actie en Cordaid of steun organisaties die mens, natuur en milieu een goed hart toe dragen.

Paus Franciscus in zijn klimaatbrief: “Werk samen om weer in evenwicht te komen met de aarde, die ons thuis is.”

Groene kerken: “… de schepping roept om een kerk die zorg draagt.”

Voor inspiratie:

De website Laudato-Si.nl

De website www.groenekerken.nl

tekst en foto’s Tini Brugge