Wij prijzen U; de schepping komt tot leven

Wij prijzen U; de schepping komt tot leven,
want op uw woord gaan de seizoenen door,
U heeft de boog tot teken ons gegeven:
geen vloed trekt ooit meer zijn verwoestend spoor,

nu bidden wij eerbiedig om uw zegen,
ons leven is omsloten door uw hand,
geef trouw en liefde waar wij ons bewegen
en groei en bloei voor mens en dier en plant,

wij mogen drinken uit de bron van leven,
Heer, U bent groot en onvoorstelbaar goed,
maak onze handen vrij om mild te geven
en uit te delen van uw overvloed,

geef ons niet meer dan wij kunnen verdragen,
wij raken al te snel bij U vandaan,
neem onze hand, doe ons het met U wagen,
dan kunnen wij de hele wereld aan,

leer ons het loflied op uw naam te zingen,
zelfs als wij eenzaam door het donker gaan,
U, God, begin en eind van alle dingen;
uw zorg is grenzeloos in ons bestaan.

Jan Mul,
Bron: www.gedichtensite.nl

Het lied kan gezongen worden op de melodie van Psalm 12 of Psalm 110 in Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk.