World Cleanup Day

Jaarlijks wordt de wereldschoonmaakdag gehouden op de derde zaterdag in september. Wereldwijd wordt geprobeerd het probleem van het zwerfvuil te beteugelen en gaan mensen de straat op om hun buurt zwerfafvalvrij te krijgen. Ook is het belangrijk na te gaan welk soort afval er ligt en waar het vandaan komt. Ook door het jaar heen zijn vele vrijwilligers op pad met handschoenen, prikstoffen en vuilniszakken. Ook zijn ze aktief bij opruimacties langs de kust en langs rivieren. Volgens sommigen werkt het verslavend …

In Nederland was Plastic Soup Foundation initiatiefnemer van World Cleanup Day.

Op de website van het IVN is te zien welke activiteiten georganiseerd worden en hoe je mee kunt doen.

Plandelen

Geloofsgemeenschappen in Leeuwarden namen het initiatief om te gaan ‘Plandelen’, dat wil zeggen plastic ruimen en wandelen. Het was een initiatief voor de veertigdagentijd tot Pasen, om aandacht te vragen voor het minderen van plastic. De vastentijd noemt men een periode van onthouding, bewustwording en nee-zeggen. Begin er eens mee, 40 dagen om los te laten en ruimte te maken voor iets nieuws. Protestanten, doopsgezinden en rooms-katholieken werken samen. Een website met tips, ideeën en activiteiten ondersteunen het initiatief, zie www.geloveninleeuwarden.nl/ De afgelopen jaren zijn op meer plaatsen dergelijke activiteiten ontplooid.

Tekst en foto’s Tini Brugge