World Nature Conservation Day

Klooster met tuin van de minderbroeders Franciscanen in Megen

De Verenigde Naties riepen 28 juli uit tot Wereld Natuurbeschermings Dag: World Nature Conservation Day. We kunnen ons niet genoeg bewust worden van het belang van de natuur en de noodzaak om haar te beschermen. Onze afhankelijkheid geldt in alle opzichten: gezondheid, voedsel, leven. Lucht, water, aarde. De natuur is onze leefomgeving en wij zijn er deel van.  

Natuurbescherming betreft een bont geheel: oorspronkelijke landschappen, biodiversiteit, natuurlijke hulpbronnen en plant- en diersoorten.

Zie bijvoorbeeld de website van IVN.

Safe the Earth, redt de planeet

De Schepping: wandkleed

Jac. P. Thijsse was een natuurbeschermer van het eerste uur. Hij was van grote publieke betekenis. Hij was jarenlang onderwijzer in Amsterdam en heeft veel betekend voor natuureducatie, veldbiloogie en natuurlijke historie. Bekend waren zijn Verkade-albums in grote oplage vanaf 1904 tot in de gehele eerste helft van de vorige eeuw.

Een ander invloedrijk persoon was Rachel Carson, die wel de moeder van de milieubeweging wordt genoemd. De Amerikaanse biologe wees als een van de eersten op de desastreuze effecten van chemische bestrijdingsmiddelen, door publicatie van haar boek Silent Spring in 1962, dat een breed publiek bereikte.

Wil je zelf een bijdrage geven aan natuurbescherming, wordt dan lid van een van de vele natuur- en milieuorganisaties of zet je zelf in om de natuur te beschermen. We moeten onze mooie planeet koesteren.

Tekst mede ontleend aan bovengenoemde website met foto’s van Tini Brugge