Zegen voor palmzondag

Gezegend zijt Gij, eeuwige God,
om het gewas op de velden,
om de bomen en de vruchten,
om het jonge groen uit de aarde
Gezegend zijt Gij, God onder ons.

Gezegend zijt Gij, eeuwige God,
om vreugdekreten van kind’ren,
om het licht dat ons zal dagen
om de weg die Gij ons voorgaat.
Gezegend zijt Gij, God onder ons.

Gezegend zijt Gij, eeuwige God,
om mensen die u wachten en onthalen
de stad van vrede, hier op aarde
om de ene ware, gezalfde.
Gezegend zijt Gij, God onder ons.

Tekst: Andries Govaert

De muziek kunt u hier downloaden.