Zeven maal barmhartig

Jezus zegt tijdens de laatste maaltijd die hij met zijn leerlingen houdt:

‘Wie opneemt wie ik uitstuur,
neemt mij op, en wie mij opneemt,
neemt hem op die mij uitstuurt’.

– Johannes 13 vers 20 –

De 7 werken van barmhartigheid kunnen een plek krijgen op:
de 7 zondagen van de veertigdagentijd óf
op de 7 zondagen tussen Pasen en Pinksteren.

Het getal 7

  • – de 7 hoofddeugden: geloof, hoop, liefde en voorzichtigheid, rechtvaardigheid, sterkte en matigheid.
  • – de 7 gaven van de Geest – wijsheid, verstand, raad, sterkte, godsvrucht, wetenschap en respect.
  • – de 7 scheppingsdagen
  • – de 7 zuilen waarop Wijsheid haar huis bouwt – Spreuken 9 vers 1

zevenmaal barmhartig - hongerigen voeden
Hongerigen voeden
zevenmaal barmhartig - dorstigen laven
Dorstigen laven
Vreemdelingen herbergen
Naakten kleden

Gevangenen bevrijden
Doden begraven

Zieken bezoeken
Zeven keer barmhartigheid - klimop

Voeg eventueel aan iedere schikking een klimoprank toe als beeld van trouw van de Eeuwige. Klimop is altijd groen en hecht zich.

Idee, uitvoering, tekst en foto’s:
Willy Faber – van Dijk