Zeven scheppingsdagen

De eerste dag: Licht

(…) Gods  geest zweefde over het water.
God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht.
God zag dat het licht goed was,
En hij scheidde het licht van de duisternis’
– Genesis 1 vers 1-3 –

“Ene, God van den beginne,
Licht een en ongedeeld (…)
Laat aan het licht komen wie we zijn:
mensen naar  jouw hart,
die deze aarde mogen bewonen;
haar tot een veilig thuis maken
voor alle leven”.

Andries Govaart in:
Levend  Huis, ecospiritualiteit en schepping,
KOK, 2008


Recepten bij de eerste dag

· Pilav: saffraanrijst met kip
· Mais-muffins

De tweede dag:  Water

God zei:
‘Er moet midden in het water een gewelf komen
dat de watermassa’s van elkaar scheidt.’
En zo gebeurde het.
God maakte het gewelf en scheidde het water onder het gewelf
van het water erboven’.
– Genesis 1, vers 6-7 –

“Wie ingaat tot dit water,
gaat in tot die het water schiep:
de liefde van de Vader
Is als het water diep”.

– Muus Jacobse –