Zon, bron van energie

De zon is de energiebron voor de Aarde. Groene planten, waaronder ook algen en wieren, gebruiken zonne-energie om vanuit water en kooldioxide suikers te maken. Dat kunnen dieren, en dus ook wij mensen, niet. Voor ons bestaan zijn we afhankelijk van de planten. Ook de fossiele brandstoffen die wij gebruiken voor verwarming, vervoer, het produceren van voedsel, kleding en spullen, het opwekken van elektriciteit, is vastgelegde zonne-energie. De mensheid is bezig om de fossiele brandstoffen, die gedurende miljoenen jaren zijn ontstaan, in twee eeuwen op te stoken. We kennen het gevolg: opwarming van het klimaat met alle gevolgen van dien.

Als gelovigen willen we ons graag inzetten voor de schepping, voor de Aarde en al haar bewoners. Een van de dingen die we kunnen doen is ons inzetten om de opwarming van de aarde tegen te gaan door geen fossiele brandstoffen te gebruiken maar ‘groene’ energie. Hieronder worden een aantal voorbeelden gegeven hoe je aan de hand van symbolen en bijbelteksten aandacht kunt geven aan diverse aspecten van zorg voor een beter klimaat, waarbij licht/zon centraal staat.

Opzet bijeenkomst bijvoorbeeld:

 • Inleiding
 • Symbool
 • Bijbeltekst
 • Meditatief gebed bij symbool
 • Stilte
 • Afsluitend gebed (zie onder)

Symbolen:

 • Bijenwaskaars: aandacht voor  samenwerking tussen bloemen, bijen, mensen, …..
 • Olijfolie/olijven/olielampje: duurzame verlichting, voedsel van het seizoen
 • Hout: duurzaam bouwen, meubels, vastleggen CO2
 • Zonnebloem: bloemen van het seizoen, duurzame energie, zon
 • Wandelschoenen/fietswiel: vervoer
 • Paaskaars/ster:  hemels licht, bezieling
 • Windmolentje: duurzame energie, wind, water, zon, aarde

Bijbelteksten

 • Johannes 1: 1-14 : het ware licht dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam
 • Numeri 6: 25 : moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen
 • Romeinen 13:12: laten we ons  daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht
 • Matteüs 5:14,16 : Jullie zijn het licht in de wereld. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.
 • Jesaja 62:1-5:  Ik zal niet zwijgen.. totdat het licht van haar gerechtigheid daagt en de fakkel van haar redding brandt.

Gebed

Eeuwige,
in uw licht zien wij licht
Gij vraagt ons
Uw licht zichtbaar te maken,
zo te leven dat de glans van uw gelaat
zich over de aarde verspreid.

Vuur ons aan, beziel ons
om in uw Geest te handelen,
op te houden ons eigen bezit
op aarde centraal te stellen,
maar te komen tot vrede en recht
en zo tot  een leefbare aarde
hier en nu
en voor toekomstige generaties.