Zon van gerechtigheid

Zon van gerechtigheid, wonderlijk licht:
licht dat langzaam de nacht breekt,
dit wonder, elke dag.
dank voor dit licht,
dat sterker is dan alle duisternis
in ons leven om ons heen.

Richt ons oog op dit licht,
richt ons op duurzame gerechtigheid.
Zonlicht op aarde
glans van Uw gelaat,
Zichtbaar in getuigen
in mensen ver en nabij.

Leer ook ons getuigen van licht
dat glans aan leven schenkt,
leer ons een zorgvuldige omgang
met  de aarde en haar bewoners
opdat Uw licht zichtbaar blijft.